Foto
Tiit Veermäe
Enne Pärast

Eppingi Torn

Mindki ehitati 1370ndail, kui linnas läks lahti üks ajaloo kiiremaid ja kestvamaid torniehitusbuume, mil valmis vähemasti tosin kui mitte enam kaitsetorni.

Liivimaal olid rahutud ajad ning oht oli õhus, kuigi hansa- linnana Reval ise muudkui kasvas ja rikastus. Praeguse nime sain ma torni ehitusjuhi, raehärra Tideman Eppinci (Thiderico Eppingh) järgi, aga 15. sajandil nimetati mind Oleviste pastoraadi taguseks torniks (thorn achter sunte Olaues wedeme). Täiskõrguse, üle 20 meetri ja katuse all kuus korrust, sain kätte 1530. aastaks. Sellisena püsisin veel 18. sajandil, mil siin oli püssirohuladu nagu paljudes teistes tornides. 19. sajandi teisel poolel torni sisemus lammutati. Eesti NSV ajal asus siin KGB ja siseministeeriumi katlamaja, ning mis tähelepanuväärne, väidetavasti põletati ses katlamajas 1980ndate lõpus „mitte- vajalikke“ dokumente. Võib-olla ka valgust kartvaid pabereid? Nõukogude ajal tehti torni sisse raudbetoonist kindlad vahelaed. 2005. aastal vuntsiti mind uuesti üle ning seejärel on mind kasutatud kõiksuguste näituste ja kultuuriürituste tarbeks. Siin on olnud ka keskaegse linnamüüri näitus.