Foto
Tiit Veermäe
Enne Pärast

Laboratooriumi Tänav

Olen linna läänepoolse müüri äärne tänav, just nagu Müürivahe tänav teisel pool linna idapoolse kaitsemüüri ääres.

Olemegi mõlemad keskajast pärit kaitsekäigu tänavad. Kitsad, veidi pimedad ja salapärased. Meie müüri alaosas jooksevad siin-seal kui sisselõigatult gooti terava tipuga kaarnišid. Sellisena on see Ojamaa (Gotlandi) saare Visby linnamüüri moodi. Sedasi sai palju kive kokku hoida, aga müür nõrgemaks ei jäänud.

Oleme Müürivahe tänavaga ka omavahel nime käest kätte andnud. Varem olin Müüri tänav (Mauerstrasse), aga 1872. aastal sain Laboratoorimi tänavaks (Laboratorium- strasse). See nimi pandi suurtükiväelaste labori järgi – seal valmistati püssirohtu. Müüri tänav läks samal ajal aga teisele poole – Müürivahe tänavale. (Tegelikult olen Rootsi ajal ka Bastioni tänava nime kandnud. Siis olid siin teisel pool müüri muldkindlustused.)

Ulatun põhja pool Tolli ja Laia tänava ning lõuna pool Aida ja Kooli tänavani. Praegune Müürivahe tänav on küll pikem, aga minul on vana gootika hõngu palju enam – sellest saab igaüks aru, kui siia satub!