Foto

Lighting Design Collective

Enne Pärast

Plate Torn

Olen ehitatud aastail 1401–1410, kahe vanema ja auväärsema torni – Köismäe ja Eppingi vahele. Nime sain ma tornipealik Herbord Plate järgi.

Minu üle vaieldakse vahel, kas ma olen Tallinna tornide seas tüüpilise hoburauakujulise läbilõikega või võib mind nimetada juba peaaegu sõõrjaks. Noh, Laboratooriumi tänavalt, linnapoolsest servast on ju selgesti näha, et minu põhiplaanil on ringist üks segment ära lõigatud. Olen pikka aega olnud sõjaväelaste käes ning kaua tühjalt seisnud ja rentnikke oodanud. Vahel, eriti suvel siiski korraldatakse minu esimesel korrusel näitusi.

Ehituslugu. 1410. aastal valminud kolmekorruselise torni kõrgus on 24 m ja läbimõõt 9,75 m.